سلام.من ۱۰ و ۱۹ تیر عروسیمه.میخوام فقط برای عروسی ناخن بکارم.و حتما هم بعد عروسی دوم یعنی ۲۰تیر ناخن ها رو جدامیکنم.میخواستم ببینم در این ده یا پانزده روز حکم وضو و غسل من چگونه است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

ناخن کاشتن ایجاد مانع عمدی برای وضو و غسل است لذا جایز نیست ولی اگر انجام گرفت، چنانچه شرعا نتوانید آن را برطرف کنید و موجب اذیت به پوست و یا خون آمدن شود وضو و غسل به صورت جبیره ای صحیح است و اگر مرجع تقلید دیگری اجازه چنین کاری را میدهد میتوانید در این مسئله رجوع به آن مرجع کنید و تا عروسی دوم ناخن بکارید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن