سلام ورثه مردی شش میلیون تومان است، یک همسر دائم و پدر و مادر و یک پسر دارد ، لطفا سهم هرکدام را به تومان بیان کنید.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

ابتدا یک هشتم مال به همسر دائم داده می شود که مبلغ آن هفتصد و پنجاه هزار تومان است و یک ششم آن هم به پدر و یک ششم هم به مادر می رسد که هر کدام یک میلیون ارث می برند و باقی مال هم به پسر می رسد البته تقسیم ارث بعد از پرداخت بدهی و خمس و واجبات الهی است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن