سلام و رحمت در رفتن به کتابفروشی ها چهار حالت وجود دارد ۱-گاهی برای خرید کتاب مشخصی میرویم ۲-گاهی برای خریدن کتاب مطلوب میرویم و کتاب هارا نگاه میکنیم تا مطلوب و مورد نظر را پیدا کنیم ۳-گاهی برای دیدن کتاب میرویم نه برای خریدن بلکه به صرف دیدن کتاب ها ولی فقط اسم و فهرست و تورق سریع کتاب است ۴-گاهی به ضمیمه مورد سوم مطلبی در کتاب جالب مینماید لذا در آن صفحه توقف میکنیم و چند خطی از آن را-نه چند صفه بلکه فقط چند خط از آن و گاهی حتی کلماتی را-میخوانیم آیا در صورتی از این موارد مذکور ضمانی هست و اگر هست چگونه برطرف میشود آیا اگر راضی نشد باید حتما پول کتاب را بپردازیم؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه صاحب مغازه رسما اعلام نارضایتی نکند و مشتری هم نسخه برداری و یادداشت برداری از کتاب نکند ضمنانتی در هیچ یک از صور فوق وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن