سلام پایکوبی به صورت تک نفره یا دسته جمعی و به صورت سنتی یا غیر سنتی آیا حکم رقص را دارد ؟ و حرام است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر عرفا همانند رفص باشد و مناسب مجالس شادی و عروسی باشد جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن