سلام. پدر درزمان حیات خود، مالی را به احدی از فرزندانش فروخته است حال پس از فوت فروشنده، سایر وراث معامله را به جهت غبن فاحش فسخ کرده اند:۱- آیا در چنین صورتی نیز توافق وارث دیگر(خریدار) نیز شرط فسخ است؟(مفروض فسخ است نه اقاله)۲-در صورت صحت فسخ کل معامله مفسوخ است یا نسبت به حصه فاسخین؟۳-در فرض لزوم توافق همه وراث برفسخ و عدم توافق آنهاو تحقق خیار، تکلیف معامله چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر پدر در زمان حیات خود با رضایت خود و علم به وجود غبن معامله را انجام داده باشد ورثه حق فسخ ندارند ولی در صورت اطمینان به فریب پدر در معامله ورثه حق فسخ دارند و باید تمام ورثه توافق بر فسخ داشته باشند و در این صورت هر کدام نسبت به حصه و سهم خود خیار را اعمال میکند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن