سهم الارث ممسوح چگونه تعیین می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ممسوح حکم خنثی را دارد و لذا اگر با قرائن و شواهد بتوان او را ملحق به مرد یا زن کرد حکم آن را دارد و الا حکم خنثای مشکل را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن