سودى كه برخى از مغازه‏داران به روى اجناس قسطى مى‏كشند چه صورتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از اوّل، قيمت قسطى آن مشخص شود مثلاً بایع در هنگام معامله بگوید شش ماهه فروختم به اين قيمت، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه پرداخت شود اين مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه مى‏گيرم اين نحوه فروش حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن