سود حساب های کوتاه مدّت و بلند مدّتی که در قالب یکی از عقود بانکی انجام شده وبه صورت علی الحساب پرداخت می شود چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر طبق یکی از عقود اسلامی عمل شود و سود پرداختی از ابتدا قطعی نباشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن