شخصى جنسى را از مغازه‏اى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مدّت نسيه معيّن نباشد، معامله اشكال دارد و باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن