شخصى فوت شده و پنج فرزند دارد چهار تا از فرزندان كه از يك مادر مى‏باشند از ثمره و غير ثمره درختان پدر استفاده مى‏كنند و براى يكى از فرزندان پسر كه از يك مادر ديگر است هيچ حقّى قائل نمى‏شوند، آيا اين درختان براى همه فرزندان است يا براى آن چهار نفر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: آنان حقّ ندارند هيچكدام از ورثه را از ارث محروم كنند و اموال باقيمانده متعلّق به تمامى فرزندان است و بين آنها تقسيم مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن