شخصى كه وضو گرفته و يا غسل جنابت و يا حيض نموده سپس نماز خوانده بعد از نماز متوجّه شده كه نمازش در غير از وقت شرعى بوده حال بفرمائيد براى اعاده نمودن نماز، وضو يا غسل مجدّد لازم است يا با همان وضو و غسل می‏توان نماز خواند؟

پاسخ سوال ۲۵۶۳ :

در صورتى كه وضو يا غسل را براى داشتن طهارت گرفته كه بتواند عمل مشروط به طهارت را انجام دهد، اعاده لازم نيست ولى اگر مقيّد به همان نماز خاص كرده و يك ركعت آن هم در وقت درك نكرده، بايد نماز را اعاده و غسل يا وضو را دوباره انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن