شخصى مصروع چنان دچار نسيان شده كه با تذكّر و يادآورى موضوع متوجّه نفع و ضرر نمى‏شده در اين صورت معاملات و امضاء چه حكمى دارد و اگر خانم ايشان با عدم وكالت در اين حال معاملات ملكى انجام داده چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به گونه‏اى است كه قوّه تمييز را از دست داده و در آن حال معامله‏اى انجام داده، معامله باطل است و خانم ايشان حقّ انجام معامله را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن