شخصى مقلّد حضرت امام بوده و پس از ارتحال ايشان، با تقليد از آیت الله اراكى در مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت بر امام(ره) باقى مانده است در صورتى كه اين شخص در زمان حيات آیت الله اراكى به جز مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت در مسئله ديگرى از ايشان تقليد ننموده باشد، آيا مى‏تواند در حال حاضر در مسائل ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص كثير السفر از آیت الله اراكى تقليد كند در صورتي¬كه بر اصل تقليد خود از امام نيز باقى باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مسائل ديگر نمى‏تواند به مجتهد دوّم ( آیت الله اراکی رحمه الله) باقى باشد، چون در حال حيات مجتهد دوّم به آن مسائل عمل نكرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن