شخصی از بنده درخواست یک برگ چک نمود و متعهد شد در موعد چک وجه آن را به حساب اینجانب واریز نماید. پس از عدم تأمین وجه از طرف شخص مذکور و برگشت چک اینجانب، معلوم شده که چک فوق الذکر در یک معامله فاسد و ربوی مورد استفاده واقع شده است. آیا اینجانب باید مبلغ چک مذکور را پرداخت نمایم و آیا پرداخت مبلغ فوق مشارکت در فساد و فعل حرام است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: البته پرداخت چکها در واقع نوعی ضمانت محسوب می شود ولی چون این چک در معامله فاسد و ربوی صادر شده شرعاً نباید پرداخت شود و ضمانت هم فاسد است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن