شخصی جنسی را به قیمت ارزانی خریداری نموده ولی بعد از مدّتی، قیمت آن جنس افزایش می یابد. در صورتی که فرد کاسب آن جنس را احتکار نکرده و در معرض فروش در طی این مدّت قرار داده است ولی مشتری برای خرید آن جنس نیامده باشد آیا جایز است آن جنس را که ارزان خریداری شده، به قیمت روز که شاید چند برابر قیمت خرید باشد، بفروشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد لکن رعایت انصاف شایسته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن