شخصی در سال ۶۶ یک باب مغازه برای مدّت یک سال اجاره کرده و تا سال ۶۷ در آن مشغول بکار بوده است. به لحاظ بدهکاری های متعدّد بدون آنکه توسّط خود و یا خانواده اش ترتیبی برای پرداخت مال الاجاره و یا واریز وجه به حساب موجر و یا اداره ثبت اسناد در نظر گرفته باشد اقامتگاه قانونی خود را ترک می نماید. مالک ملک که علاوه بر مطالبه طلب، ذی حق در وصول مال الاجاره نیز بوده، در جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و حفاظت از تخریب، از طریق مراجع قضائی، حکم غیابی تخلیه مغازه را دریافت می دارد. آیا آن فرد حق تخلیه ملک را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه زمان اجاره منقضی شود و مستأجر اجاره را نپردازد و ملک را تحویل ندهد و یا اصولا مستأجر مدتها غائب باشد و با تحقیق و بررسی هم پیدا نشود، مالک حق دارد ملک را تصرف کند، هرچند مدت اجاره باقی مانده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن