شخصی در سند ازدواج همسرش متعهّد گردیده است که ۵/۱ دانگ سند منزل خود را به نام همسرش منتقل کند و پس از انتقال، نسبت به مهریّه، بری الذّمّه شود. در حال حاضر، زوج آن منزل را بدون رضایت همسرش به فروش رسانیده است؛ آیا معامله وی شرعاً صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: معامله صحیح است ولی خلف وعده عمل ناشایست و چه بسا حرام باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن