شخصی در عقد بیع بر خریدار شرط می کند که تا مدت معینی خریدار حق واگذاری قرارداد را ندارد، خریدار بخشی از مبیع را به غیر منتقل می نماید آیا از نظر تکلیفی این عمل جایز است ؟ از منظر وضعی صحیح است یا باطل ؟ در فرض بطلان و حرام بودن، مستلزم تعزیر است یا خیر و اساسا ارتکاب هر عمل حرامی مستلزم تعزیر است یا خیر ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از نظر تکلیفی چون خلاف شرط ضمن عقد است و لذا حرمت تکلیفی دارد ولی از نظر وضعی شرعا صحیح است ولی برای فروشنده حق خیار فسخ می آید و در صورت صلاحدید حاکم شرع قابل تعزیر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن