شخصی طبق وظیفه خود وضو یا غسل جبیره¬ای انجام داده است. آیا بعد از برداشتن جبیره، باید وضو و غسل را اعاده کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عذر او تا آخر وقت ادامه داشته باشد، اعمالی را که با وضو یا غسل جبیره ای انجام داده است، صحیح می باشد و اگر در اثناء وقت عذرش برطرف شود اعاده با وضو و یا غسل واجب است و اگر بعد از وقت، عذرش برطرف شد برای نمازهای بعدی باید غسل و یا وضو بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن