شخصی فرزندی را که مجهول النّسب (لقیط) است برداشته و سرپرستی می کند. با توجّه به اینکه در شناسنامه هر دو توضیح داده می شود که این فرزند، فرزند حقیقی او نیست و یا کدگذاری می شود آیا جایز است که به نام خودش برای او شناسنامه بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در شناسنامه، نشانه ای باشد که دلالت کند این بچّه نسبت نسبی با وی ندارد تا در مورد ارث و امثال آن، ایجاد شبهه نشود، اشکال ندارد؛ البتّه اگر پدر خوانده، در حال حیات، چیزی را به فرزند خوانده صلح کند و یا در حقّ او وصیّت نماید در حدّ مادون ثلث، اشکال ندارد ولی شرعاً ارث نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن