شخصی لقیطی (طفل سرراهی) را سرپرستی می کند. در مواردی که نیاز به اجازه دارد اجازه را باید از حاکم شرع بگیرد یا می تواند از عدول مؤمنین هم اجازه بگیرد؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حاکم شرع مقدّم است. الف: در مواردی که شخصی سرپرستی لقیطی را به عهده دارد و باید اجازه از عدول مؤمنین بگیرد نحوه استیذان چگونه است؟ باید از چند نفر اجازه بگیرد؟ ب: آیا خود فرد با توجّه به اینکه مؤمن و عادل است و رعایت مصلحت لقیط و یتیم را می کند می تواند بالاصاله از طرف خود و یا بالولایه یا بالوکاله از طرف لقیط، عقدی را منعقد سازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: لازم نیست از چند نفر استیذان شود و اجازه از یک نفر مؤمن عادل کفایت می کند.
ب: اگر مصداق مؤمن عادل است نظرش نافذ است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن