شخصی مبلغ پولی را نزد ما امانت می گذارد و ما آن پول را در بانک جهت نگهداری، می گذاریم. آیا سودی که بانک برای این پول می دهد متعلّق به صاحب پول می شود یا برای ما؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: متعلّق به صاحب پول است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن