شخصی منزلی را از فروشنده آن به شرط داشتن یک سال خیار فسخ، خریداری کرده است. خریدار در مدّت نه ماه، دو طبقه دیگر بر آن افزوده است ولی قبل از اتمام سال فروشنده، اِعمال خیار فسخ نموده است. الف: تکلیف دو طبقه ای که مشتری در ظرف این مدّت ساخته چه می شود؟ ب: عقد بیعی که مشروط به خیار فسخ است در مدّت زمان خیار (که یک سال است) عقد لازم است یا معلّق؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: دو طبقه ای که مشتری ساخته، ملک خود اوست و می توانند با مالک به توافق برسند به اینکه مشتری دو طبقه را به مالک بفروشد و یا اینکه اجاره استفاده از فضای زمین را به مالک بدهد و یا آنکه با مالک به نحو شراکت عمل کند. و الا باید حاکم شرع حکم کند.
ب: بواسطه خیار عقد متزلزل است ولی مشتری می تواند هرگونه دخل و تصرّفی در آن انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن