شخصی پس از خرید کالایی، متوجه وجود عیب و یا نقصی در کالا می شود؛ پس از پیگیری، تولید کننده اظهار دارد که محصول به صورت سالم از کارخانه یا کارگاه خارج شده و تحویل واسط یا توزیع کننده شده بنابراین مسئولیتی در این خصوص برعهده نمی گیرد. از طرفی هم توزیع کننده اظهاردارد که فقط نقش حامل کالا را به عهده داشته و نسبت به سلامت کالا مسئولیتی ندارد. حال با توجه به مسأله مطروحه؛ ۱) چه کسی ضامن سلامت کالا و جبران خسارت مصرف کننده است؟ ۲) در چنین شرایطی اگر بیمه ای در ازای دریافت وجهی، تضمین صحت و سلامت کالا تا زمان تحویل آن به مصرف کننده را بر عهده بگیرد، حکم چنین تضمینی چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ توزیع کننده ضامن سلامت کالا است .

۲_ مانع شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن