شخصی کالایی را فروخته ولی هنوز خریدار برای تحویل آن جنس نیامده است. تکلیف فروشنده را در دو مورد معیّن فرمایید: الف: پول آن را دریافت نکرده باشد. ب: پول آن را دریافت کرده باشد.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر نیامدن او دلیل بر انصراف از خرید باشد معامله واقع نشده است.
ب: معامله واقع شده است و جنس را باید تحویل دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن