شخصی یک هکتار زمین در اختیار شخصی دیگر به صورت دو ساله قرار می دهد و در قبال آن، یک میلیون تومان می گیرد. بعد از دو سال، صاحب زمین، زمین را می گیرد و صاحب پول، پول خود را؛ آیا این روش شرعاً اشکال دارد؟ در صورت اشکال، راه شرعی آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه معاملات صحیح نیست مگر آنکه پول را به عنوان قرض بدهند و زمین را هم اجاره بدهند تا اشکال نداشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن