شخص واهبی ملکی را برای امر مدرسه سازی به شخص دیگری هبه می نماید و این شرط در متن هبه نامه تصریح می گردد. متهب ملک بر خلاف شرط، آن را به غیر انتقال می دهد و واهب پس از اطلاع عقد هبه را فسخ می نماید و در خواست استرداد عین ملک را از واهب می نماید لکن محاکم به علت انتقال ملک به غیر قبل از فسخ، هبه ملک را در حکم تلف می دانند. سؤال : چون مال، مال قیمی است مالک مستحق دریافت قیمت زمان فسخ است یا روز اداء و جبران قیمت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید قیمت یوم الاداء را بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن