شرایط اقاله را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اقاله یعنی برهم زدن معامله با توافق طرفین که باید با رضایت طرفین معامله باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن