شغل بعضی از افراد تمبرفروشی است و لذا تمبرهای پستی که قیمت معیّن دارند را به قیمت بیشتر می فروشند. آیا این نوع فروش اشکال دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر افزایش قیمت این تمبرها به خاطر خصوصیّت خاصّی در آنها باشد که موجب افزایش عرفی ارزش آن شود، این نوع فروش اشکالی ندارد و الّا جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن