صحبت بازیگر مسلمان با بازیگر غیر مسلمان (با فرض اینکه با هم نامحرمند) چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب ترویج منکر و یا مفسده ای باشد، جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن