صحبت کردن زن به جای شخصیت مرد و مرد به جای شخصیت زن، در دوبله فیلمها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر خلاف عفت و یا موجب ترویج منکر نباشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن