صحبت کردن مردان با تقلید صدای زنان و بالعکس چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مفسده ای نداشته باشد اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن