صد کيلو برنج هاشمی به کسی قرض داده شده تا شش ماه بعد مثل آن را تحويل دهد اما مديون بعد از دو سال مثل همان برنج را تحويل داده است آيا می توان به دليل تأخير در تعهد از وی خسارت گرفت ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون عین مال قرض داده شد و عین مال گرفته می شود لذا دریافت خسارت شرعی نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن