ضمن آرزوي سلامتي و طول عمربابركت حضرت آيت الله علوي گرگاني(مدظله العالي) خواهشمندم بفرماييد كه قراداد منعقده مضاربه كه در ذيل ارايه مي گردد ، شرعا صحيح است يا نه؟ “قرارداد مضاربه” سرمايه گذار آقاي محمد عامل آقاي علي مدت قرارداد مضاربه از تاريخ ٠١/٠٢/١٣٩٩ الي ٠١/٠٢/١٤٠٠ ميباشد و عامل اختيار فسخ قرارداد مضاربه را از خود سلب و ساقط مي نمايد. الف) عامل؛ شفاها و شرعا متعهد مي گردد سرمايه ي سرمايه گذار (بميزان بيست ميليون تومان) را در تجارت شرعي و قانوني و حلال مصرف نمايد و سود حاصله از اين قرارداد مضاربه، با رضايت طرفين بصورت ٨٠ درصد بنفع سرمايه گذار و الباقي بنفع عامل تعيين مي گردد. ب) عامل، با اختيار و اراده و رضايت قلبي، خسارت كامل سرمايه گذار را در اين مضاربه بعهده مي گيرد. ج) عامل همچنين كليه ي هزينه ها و بدهكاري هاي ناشي از مضاربه را نيز بعهده مي گيرد. د) ضمن العقد، توافق و تراضي مي گردد ماهيانه مبلغ سيصد هزار تومان بصورت علي الحساب از طرف عامل به سرمايه گذار تحويل گردد و بعد از اتمام مدت زمان مضاربه، عامل شخصا سود مضاربه را محاسبه و بر اساس درصد تعيين شده به سرمايه گذار پرداخت نمايد؛ همچنين در محضر خداوند تبارك و تعالي و با رضايت طرفين، ضمن العقد توافق مي گردد در صورتيكه جمع كل مبالغ علي الحساب ماهيانه كه از طرف عامل به سرمايه گذار پرداخت مي گردد؛ از ميزان سود حاصل از مضاربه بيشتر باشد، الباقي آن بعنوان هديه حلال، از طرف عامل به سرمايه گذار خواهد بود و عودت نخواهد شد و قابل رجوع نمي باشد و در اين رابطه عامل، اختيار ادعاي ضرر و زيان را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

معامله مذکور شرعا صحیح است لکن باید قید شود که بعد از مشخص شدن مقدار ضرر و زیان مالک عامل آن خسارت را بر عهده میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن