طبق توصیه پدر مرحوم اینجانب، حدوداً ۳۵ سال پیش، قرار شد قسمتی از زمین های ارثی، تبدیل به مسجد شود. بنده و دیگر ورّاث در عمل به توصیه پدر، در مقدار ۸۲۶ متر از اراضی فوق مسجدی را بنا نمودیم. حال با توجّه به اینکه یکی از ورّاث، محجور (عقب ماندگی ذهنی) می باشد و اینجانب قیّم او (زیر نظر دادگستری) هستم بعد از ۳۰ سال، از طرف اداره اوقاف گفته اند که باید سهم الارث محجور را به نام مسجد بزنید زیرا سهم الارث او داخل مسجد می باشد لذا از حضرتعالی تقاضا دارم که تشخیص دهید: الف: آیا دینی نسبت به ایشان بر بنده است؟ ب: آیا نماز خواندن در این مسجد بعد از روشن شدن این مسئله صحیح است؟ ج: مسجد دارای درآمد می باشد. حال آیا از این درآمد به محجور می رسد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا زمانی که مردم از این موضوع اطلاع نداشته باشند نماز آنها صحیح است امّا واجب است که هیئت امنای مسجد با قیّم فرد محجور جلسه گذاشته و سهم الارث محجور را خریداری نمایند که این امر یا به صورت اقساط و از طریق اجاره و درآمد مسجد پرداخت شود و یا از خیّرین و مردم به صورت متناوب جمع آوری شود و یا از طریق وام پرداخت شود. در هر صورت، لازم است برای تعطیل نشدن امر عبادی مسجد، این کارها به صورت دوستانه و تصالح انجام گیرد تا خللی به امور مسجد وارد نشود. طبیعی است در مدّتی که سهم الارث به صورت اقساط پرداخت می شود قیّم حق دارد اجازه انجام کارهای عبادی در آن را بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن