طبق فتوای معظم له ، کثیر السفر به چه کسی اطلاق می شود؟

برای تحقق کثرت سفر باید حداقل در هفته دو بار به سفر رفته و برگردد البته اگر در دو هفته اول هر هفته دو بار و جمعا چهار بار برود کثیر السفر شده و بعد از ان اگر هفته ای یک بار هم برود کفایت میکند و شخصی که در هفته یک بار به محل کار می رود و چند روز میماند و سپس برمیگردد کثیر السفر نیست مگر در دو هفته اول هر هفته دو بار به سفر برود و برگردد و حداقل به مسافت ۲۳ کیلومتر برود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن