ظاهراً در حکم مسأله نگاه کردن به تصویر زن مسلمان، میان اینکه صاحب تصویر را بشناسیم و نشناسیم، تفاوت وجود دارد، فروعات ذیل چه حکمی دارند: الف) آیا شناختی که مردم به واسطه رسانه ها از افراد بازیگر، خواننده، نویسنده، مجری، ورزشکار و … پیدا می کنند مصداق چنین شناختی قرار می گیرد و احکام آن چیست؟ ب) ملاک و معیار در شناختن، شناخت دو طرفه است؟ یا این که فقط ما او را بشناسیم کافی است؟ ج) آیا در شناختی که از این طریق (رسانه ها و مطالعه) باشد، فرض دسترسی و اطلاع از محل زندگی نیز مطرح است؟ (در خیلی از موارد بیننده اطلاعی از شهر و کشور صاحب تصویر ندارد.)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) ظاهراً احکام شناخت بر آن مترتب باشد.
ب) ملاک شناخت دوطرفه نیست لذا هر کسی که دیگری را به صورت کامل بشناسد، حکم در مورد او جاری است.  ج) اطلاع از محل و زندگی او معتبر نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن