عدول از مجتهدی که اعلم بودنش ثابت نیست به مجتهدی دیگر که او هم اعلمیّتش ثابت نشده چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: عدول از مجتهد مساوی به مجتهد دیگر اشکال ندارد و اگر احتمال دهد که یکی اعلم است احتیاط آن است که از او تقلید کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن