غیبت کردن در فیلم که در حقیقت بازیگران قصد غیبت ندارند و شخص غیبت شونده هم فرضی است ولی بیننده برداشت غیبت می کند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانعی ندارد مگر موجب ترویج غیبت در جامعه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن