فرق بین فتوا و حکم را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر مجتهد بر طبق ادلّه شرعیّه را فتوا می گویند ولی حکم آن است که به مقتضیات زمان، مجتهد مبسوط الید حکمی را انشاء می کند که بر همه افراد حتّی مجتهدین دیگر هم واجب است که عمل نمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن