فرق رقص و غنا چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: رقص از مقوله حركت است ولى غنا از مقوله صوت است يعنى رقص حركات موزون بدنى را مى‏گويند ولى غنا، خواندن با ترجيع را مى‏گويند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن