فروختن جنس يا ملك غصبى به كسى كه مى‏داند غصبى است، چگونه است و اگر در دست مشترى تلف شد، مالك اصلى به كداميك بايد مراجعه كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اين معامله جايز نيست و در صورت تلف، صاحب مال مى‏تواند به هر كدام مراجعه كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن