فروشنده ملکی را به خریدار فروخته است و ضمن عقد شرط کرده است «چنانچه خریدار در موعد مقرر به تعهدات مالی خود عمل ننماید معامله فسخ و کأن لم یکن تلقی می گردد». لیکن خریدار به تعهد مالی خود عمل نکرده و فردای آن روز به محل وقوع بیع مراجعه و قصد داشتند در قبال ثمن معامله معادل آن وجه، چکی به تاریخ همان روز به فروشنده پرداخت کند تا به زعم خود معامله قطعی شود، که فروشنده از دریافت چک امتناع کرده است. با توجه به اینکه خریدار در تاریخ مقرر جهت پرداخت ثمن معامله آن هم نقدی مراجعه نداشته است آیا مفهوم «کأن لم یکن» در شرط ضمن العقد به معنای انفساخ (فسخ به خودی خود) تلقی می گردد؟ و این شرط و حق جاری می شود؟ آیا به لحاظ شرعی فروشنده می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتیکه در زمان مقرر خریدار به تعهد مالی خویش عمل نکرده است فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند ولی معامله بخودی خود فسخ نشده است و اگر فروشنده فسخ کند معامله فسخ شده است حتی اگر یک روز بعد خریدار حاضر به دادن چک باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن