فروش نام برنامه یا آرم آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فروش نام و آرم برنامه توسط مالک حقوقی و معنوی آن اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن