فروش و مبایعه جبری زمین، مغازه، امتیاز یا حقی به کسی که با تحدید یا تهدید حقوق مدنی و تصرفات مالکانه از قبیل امنیت و آسایش، خرید و فروش، تعمیر و نوسازی؛ تجارت و … از مالک سلب و موجب استیصال او می شود، اکراهی است یا اضطراری؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اکراهی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن