قسمتی از دستم بریده و خون دستم بند نمی آید آیا می توانم با این کیفیت نماز بخوانم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید با پارچه و یا امثال آن از سرایت خود جلوگیری کند و سپس با این وضع نماز مانعی ندارد و اگر امکان جلوگیری از سرایت نیست و وقت نماز تنگ شده است باید نماز را به همان حالت بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن