كارخانه‏اى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مى‏دهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مى‏كند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مى‏يابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مى‏تواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد ولی رعایت انصاف نیکو است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن