كود شيميايى (سفيد و سياه) اگر نجس شود آيا لباس و بدن را نجس مى‏كند يا خير؟ و در صورت نجاست اگر تا به حال نمى‏دانسته آيا نمازها و روزه‏هاى گذشته نياز به اعاده دارد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱. در صورتی که کود شیمیائی از عین نجس گرفته شده باشد یا نجس شود و با بدن یا لباس تماس پیدا کند اگر دارای رطوبت باشد و یا بدن و لباس خیس باشد و موجب سرایت شود، نجس خواهد شد و الا اگر هیچ یک رطوبت سرایت کننده نداشته باشد، لباس و بدن نجس نمی شود و در فرض نجاست بدن و لباس روزه های گذشته او صحیح است و نماز نیز اعاده ندارد گر چه احتیاط مستحب در اعاده نماز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن