لطفا تقلید ابتدایی و غیر ابتدایی را به طور کامل شرح دهید ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید ابتدایی از میت آن است که انسان برای اولین بار بخواهد از مرجعی که در قید حیات نیست تقلید کند که جایز نمی باشد، ولی اگر در زمان حیات مجتهد از او تقلید کرده و آن مجتهد فوت کرده است، مقلد میتواند با اجازه مرجع زنده در مسائلی که عمل کرده است، بر تقلید او باقی بماند و این تقلید غیر ابتدایی می شود .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن