مالک یک واحد آپارتمان برای گرفتن وام از بانک، بر حسب پیشنهاد بانک، سند را قطعی به بانک واگذار نموده، آن را در ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک از بانک خریداری می کند. مالک چون توان پرداخت اقساط را نداشته، با بانک به توافق می رسد که خریداری برای ملک پیدا کند و آن را بفروشد و پول آن را بابت بدهی به بانک پرداخت کند. مالک خریدار را به بانک معرفی کرده، بانک سند را به خریدار ارائه می دهد، بدون اینکه بانک از بدهی و مقدار آن به خریدار چیزی بگوید یا توافقی کند. خریدار بعد از رؤیت سند و اطمینان از رضایت بانک به معامله، و اینکه مالک مأذون از طرف بانک در معامله کردن، ملک را از مالک خریداری کرده، قولنامه را نوشته، و بیش از ۵۰ درصد ثمن را به مالک پرداخت می کند. حال اگر مالک پول را به بانک بابت بدهی خود پرداخت کند و فوت نماید: ۱- آیا معامله خریدار با مالک صحیح است و خریدار شرعاً مالک ملک می شود یا خیر؟ ۲- بانک برای استیفای دین خود به چه کسی باید مراجعه کند به خریدار یا ورثه مالک؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- معامله مذکور شرعاً صحیح است.
۲- چنانچه مبلغ دریافت شده از خریدار به بانک تحویل داده شده است و خریدار تتمه مبلغ ملک را نپرداخته باشد، بانک باید تتمه مبلغ را از خریدار دریافت کند.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن